Green Feathers

$550.00 $550.00

KAKULU SAGGIAKTOK

STONECUT
Paper: Kizuki Kozo White
Printer: Cee Pootoogook
47.3 x 61.8 cm

1 in stock

Description

Green Feathers by Kakulu Saggiaktok

Additional information

Weight .75 kg
Dimensions 47.3 × 61.8 cm